AFFALD

DYKON Environment Sustainability

Sortering af affald

I en produktionsvirksomhed kan det ikke undgås at lave affald. Vi har bestemt os for at vores affald skal genbruges eller genvindes til ny energi eller materialer. Så sikrer vi en cirkulær økonomi, som er så miljøvenlig som muligt for nutidens standarder.

Konkret deler vi vores affald op i 6 grupper: Brandbart, pap, klar plast, strapex bånd, metal og jern samt elektronik.

DYKON Environment Sustainability

Genanvendelse

Brandbart affald omdannes til fjernvarme via det lokale forbrændingsanlæg. På den måde er vi med til at give alle de lokale fjernvarmekunder varme. Pap, klar plast og strapex bånd sorteres og genbruges. Derudover genvindes metal og jern til nye materialer, hvor metal og jern indgår.
På den måde sørger vi for at vores Co2 aftryk bliver så minimalt som overhovedet muligt.