GODT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ

DYKON Production

Ansvarlig virksomhed

Som dansk virksomhed navigerer vi i et land med verdens strengeste arbejdsmiljøregler. I vores vision har vi tre kerneværdier, som vi lever efter.

Den ene handler om Os Selv. Vi vil være en veldrevet virksomhed, som vi alle sammen kan være stolte af. Det betyder blandt andet at vi vil skabe sikkerhedsmæssige forsvarlige omgivelser på arbejdspladsen.

Læs mere om vores vision og misson
DYKON Arbejdsmiljø

Trygge rammer

Ved at skabe gode omgivelser, sikrer vi, at vores medarbejdere ikke kommer til skade på arbejdet. Det er vigtigt for os, at passe på vores medarbejdere, fordi de er en stor del af virksomhedens værdi. Hver medarbejder har unikke egenskaber og kompetencer, som alle tilsammen bliver en, stor vidensbank.

Det er engagement og ansvarlighed der er med til at vores medarbejdere kan lide at være her. Vi har alle et ansvar for at virksomheden er sund og driftig. Det sikres igennem et højt engagement fra os alle sammen.

En høj arbejdstilfredshed er en del af det der gør DYKON til en virksomhed, hvor folk gerne vil arbejde. DYKONs flade organisationsstruktur gør at medarbejdere og ledere sidder skulder om skulder. Her er ikke langt fra idé til handling, fordi vi hurtigt kan tale med dem, som tager beslutninger.

DYKON er en konkurrencedygtig dansk virksomhed, som vil skabe danske arbejdspladser på dansk grund. Vi vil ikke kun være Designed in Denmark. Vi vil være Made in Denmark.

Stærkt finansielt fundament

Et stærkt finansielt fundament er vores vej til at skabe en stabil forretning. Det er vigtigt for både vores kunder og medarbejder at de kan regne med os. Efter den succesfulde turn-around siden 2007, bruger vi kun de penge vi har.

DYKON Production

Forbedring af arbejdsmiljø

I forhold til arbejdsmiljø har vi mange forskellige hensyn at tage, når man er en produktionsvirksomhed som DYKON. Vores medarbejdere tæller både stillinger på kontor, lager og i produktionen. Det betyder at vi har forskellige udfordringer i forhold til løft, gentagende bevægelser og stationære arbejdsstillinger.

Vi gennemgår løbende vores APV´er (Arbejdspladsvurdering) for at sikre at alle gældende arbejdsmiljøregler overholdes. F.eks. arbejder vores kontormedarbejdere ved hæve-sænke borde, så de har mulighed for at ændre arbejdsstilling i løbet af dagen og vores produktionsmedarbejdere har forskellige hjælpemidler til at aflaste ved tunge løft.

DYKON is member of amfori BSCI

Medlem af amfori BSCI

Foruden vores egne medarbejderinitiativer, er vi medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). amfori BSCI er det europæiske overvågnings- og kontrolsystem af virksomhedens etik og samfundsansvar, og er et europæisk samarbejde til forbedring af sociale forhold og reduktion af miljøbelastninger.

Vi deltager derfor aktivt i bekæmpelsen af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde samt sikring af, at minimumslønninger og arbejdsvilkår bliver overholdt. Læs mere her www.amfori.org.

DYKON is member of BSCI

Global Compact

BSCI er endvidere medlem af organisationen Global Compact under De Forenede Nationer.

Global Compact er verdens største fælles initiativ for bæredygtighed for virksomheder. Her arbejdes på at bevare menneskerettigheder, arbejdskraft og miljø, samt at bekæmpe korruption.

Alt dette med initiativer, som højner de sociale mål. Læs mere på www.unglobalcompact.org.