VAND

DYKON Environment Sustainability

Vand i produktionen

Vand er et råmateriale, som er væsentligt i produktionen af dyner og puder. Hvis vi ikke har vand, kan vi ikke vaske vore dun og fjer i vores eget vaskeri.

Selvom vi i Danmark er heldige at have rent vand i undergrunden, er det vigtigt for DYKON at sparre på vandet. Vi anser vand som en dyrebar ressource, som vi skal værne om.

DYKON Environment Sustainability

Egen vandboring

Vi er så heldige at eje vores egen vandboring hos DYKON. Vi har egentligt to, som begge blev etableret i 1971. I 2006 besluttede vi at lukke den ene boring ned, idet vi ikke bruger så store mængder vand.

At vi har vores egen vandboring betyder også, at vi har ansvaret for at vedligeholde og renovere vandboringen. Dette gøres i henhold til de gældende danske regler og vandboringen inspiceres jævnligt af et eksternt firma.

DYKON Production

Spildevand

Hos DYKON bruger vi en del vand i vores vaskeri. Vi kalder det procesvand. Hver gang vi vasker, tilpasser vi vand- og sæbemængde, så vi hverken bruger for meget eller for lidt vand.

Vi udleder vores spildevand om natten for at undgå pres på det lokale kloaknet. Det renses dernæst på rensningsanlægget i nabobyen Vamdrup, hvor de kan rense spildevandsmængderne fra hele lokalområdet.

Vores fremtidsvision er at genbruge vandet i produktionen i et cirkulært system. Vi samarbejder med et lokalt firma, som er specialiseret heri, for at nå frem til et system, hvor vi reducerer vores forbrug af vand endnu mere.

DYKON Environment Sustainability

Grander vand

Vi har allerede gjort store fremskridt på vandområdet gennem teknologisk automatisering og digitalisering heraf. Et af tiltagende er vores GRANDER vandsystem: ”GRANDER Water Revitalizing system”.

GRANDER systemet ændrer på molekylernes tilstand i vandet, hvilket gør, at vandet finder sin optimale hvileposition, inden den indgår i vores vaskeprocesser. Fordi vandets overfladespænding er reduceret har vi oplevet flere forandringer.

  • Sæbeforbruget i vores vaskeri faldt med 32% det første år
  • Rør og kondensator blev frie for indvendige belægninger som fx rust og aflejringer på få måneder
  • Tidligere var vandet beskidt og lugtede, når det havde været igennem vores vaskeproces. Nu lugter det ikke, og det ser rent ud bagefter
Læs mere om Grandervand